RavzaGul.com

RavzaGul.com


 
KapıAnasayfaGaleriSSSKayıt OlGiriş yap

Paylaş | 
 

 Hatim Duası

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
nurgül
Admin
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 3494
Nerden : İstanbul
Reputation : 3
Kayıt tarihi : 04/11/09

MesajKonu: Hatim Duası   23.02.10 21:16

Elhamdulillahi Rabbil Alemîn..
Vesselâtu vesselamu alâ Resûlina Muhammediv ve alâ âlîhî ve sahbihî ecmaîn!
Allâhumme Rabbenâ Ya Rabbenâ! Tekabbel minnâ!Inneke EnteS Semîul Alîm!
Ya ilâhel Âlemîn! Ya Erhamerrâhimin!

Ilâhî!

Hamdini sözümüze sertâc ettik .Zikrini kalbimize mi’rac ettik.
Kitabını kendimize minhâc ettik. Biz yoktuk Sen vâr ettin.
Varlıgından haberdâr ettin. Aşkınla gönlümüzü bî karar ettin.
İnâyetine sı gındık,
kapına geldik. Hidayetine sıg ındık lütfuna geldik.
Kulluk edemedik affına geldik. Şaşırtma bize dog ruyu söylet.
Sapıtma bizi Hakk’a yönelt. Neş’eni duyur hakikati ög ret yarabbi.

Sen duyurmazsan biz duyamayız. Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz.
Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini.
Yerdir bize hep yerdiklerini. Yâr et bize hep erdirdiklerini.

Sevdin Habibini kâinata sevdirdin. Sevdin de hıl’at-i risâleti giydirdin.
Makam-ı İbrahim’den Makam-ı Mahmud’a erdirdin. Server-i asfiya kıldın.
Hatem-i enbiya kıldın. Muhammed Mustafa (s.a.v) kıldın.
Salat-u selam, tahiyyat ü ikram, her türlü ihtiram O’na, âline,
ashabına ve etbâına Yâ RAB!

Yâ Rab! “Elhamdülillahi Rabbil âlemin”
(Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’adır.) fermanındaki ezelden ebede
kadar bütün olmuş ve olacak hamd ü senâlarla, âlemlerin yegane
yaratıcısı, besleyip büyütücüsü olan Allah’ım !! Zâtı ecelli âlâna elimizi açtık
“Er-Rahmanir’Rahîm” o Rahman ve Rahîm olan ism-i şeriflerini anarak...

“Mâliki yevmiddîn” (Din gününün sahibidir) ceza gününün yegane
sahibi oldu una inandık ve kadir-i mutlak oldu una güvendik,
gadabından daha geniş olan rahmetinin altında toplandık.
Ellerimizi semâya de il, sarây-ı lâ mekanına açtık,
Lutfeyle yâ Rabbî...

Yâ Rab! “İyyakena budu ve iyyâ kenestaîn”
(Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz.) niyazımızla
söz verdik, bütün varlı ımızla sana döndük, ba landık, kullu umuz, ibâdetlerimiz ancak sanadır, kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine bıraktık, bütün işlerimize senden yardım bekliyoruz lutfeyle Yâ Rabbî!..

Yâ Rab! “İhdines-sırâtel’mustaqîm” (bizi do ru yola ilet) niyazımızla sana sı ındık, hidayetini bekleriz. “Sırâtellezîne en’amte aleyhim” (Kendine nimet verdiklerinin yoluna) beyanınla bizlere târif ve ihsan buyurdu un Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v)’nın yoluna düştük, bütün kusur ve günahlarımızın çoklu una bakmayarak hidayet yolunun pervanesi olduk. Boş çevirme, lutfeyle yâ Rabbî!

“Ğayril ma dûbi aleyhim veleddâllîn” (gazaba u rayanların ve sapıtanların yoluna de il) kelâmınla dalâlet ve isyandan sana sı ınıyoruz muhafaza eyle yâ Rabbî!
“Âmîn” niyazımızla duamızın kabulünü istiyoruz.
Lûtfunla, kereminle kabul eyle yâ Rabbî!

Yâ Rab! Şu anda senin medh ü senân için kalem tutan eller, Seni tesbih için ikrâra gelen diller hürmetine, Felekleri nûra, melekleri sürûra, âlemleri huzura kavuşturan o mübarek velâdeti Muhammedî hürmetine,
Dergâh-ı izzetine uzanan, barigâh-ı mecd-i azâmetine açılan mü’min eller hürmetine, aşkınla tutuşup yanan hâlis gönüller hürmetine, ALLAH (c.c.) ALLAH (c.c.) diyerek mübarek ismini anan sâfî diller hürmetine...Gönlümüzü aydınlatacak feyzine, yüzümüzü güldürecek nûruna, ruhumuzu coşturacak aşkına muhtacız.
Bütün ümmet-i Muhammed’e lutfeyle yâ Rabbî!

Ey istedi ini istedi ine veren ve istedi i vakit almak kudretine sahip olan yüce Allahım!
Kiminin başına tâc giydirir kiminin başına taş düşürürsün. Mülk senindir, saltanat senindir. İstedi ine verir istedi inden alırsın. İstedi ini alçaltır istedi ini yüceltirsin. Sen her şeye kâdirsin!...

Bizi Habibin hürmetine yarattın, ten kafesimize can tuzumuz kattın. Gönül odamıza iman nûrunu yaktın. İşte bu nûr-u imanla huzurunda toplandık , kabulümüzü bekliyoruz, kabul eyle yâ Rabbî!..

Ruhumuzun cilası, hayatımızın ziyası, kurtarıcı kelâmın Kur’an-ı Kerîm’ini okuduk.
Başlarımızın tacı, dertlerimzin ilâcı,Habibin Muhammed Mustafa’ya (s.a.v) salat ü selam yolladık;
Dergâh-ı izzetinde kabul eyle yâ Rabbî!..

Okunan Kur’an-ı Kerî m’i ahsen-i kabul ile kabul eyle yâ Rabbî!..

Hasıl olan sevabı iki cihan serveri, kâinatın efendisi, başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilâcı Habîbin sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v)’in rûh-u tayyibelerine hediye eyledik haberdâr eyle yâ Rabbî!..

Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v)’i âmin diyen bu müslümanlardan hoşnut ve razı eyle yâ Rabbî!..
Âmin diyen, gönlü ile bu duaya iştirak eden Müslüman kardeşlerimizi ve ahirete irtihal etmiş bütün yakınlarımızı, dünya ve ahirette Hz.Muhammed (a.s)’den ayırma yâ Rabbî!..

Dünya âleminde ziyaretiyle, uyku âleminde gül cemalinin
müşahedesiyle, âhiret âleminde şefaatini cümlemize ve cümle geçmişlerimize ikrâm eyle yâ Rabbî!..

Hasseten hatim-i şeriften hasıl olan sevabı ilk peygamber Hz. Adem(a.s)’den son Peygamber Hz.Muhammed (s.a.v)’e kadar gelip geçen bütün peygamberlerin aziz ruh-u şeriflerine hediye eyledik hasıl eyle yâ Rabbî!..

Sevgili Peygamber Efendimizin (s.a.v) ehl-i beytinin, bütün Ashab-ı Kiramın ve onlara tâbî olup uyanların, Kur’an’a ve İslam’a hizmet edenlerin aziz ruhlarına hediye eyledik vâsıl eyle yâ Rabbî!..

Bütün evliyaların, meşâyıh-ı kiramın, üstadlarımızın ve üzerimizde hakkı bulunanların ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle yâ Rabbî!...

Filistin’de,Çeçenistan’da, Bosna-Hersek’de, Keşmir’de,Afganistan’da ve daha dünyanın pek çok yerinde şehid olan kardeşlerimizin mübarek ruhlarına ve zulüm altında inleyen müslüman kardeşlerimizin ruhaniyetlerine hediye eyledik hasıl eyle yâ Rabbî!..

Habibin Muhammed Mustafa (s.a.v)’in, Kuran-ı Azîümüşşan’ın ve sevdiklerinin hürmetine yardım eyle, muzaffer kıl müslümanları yâ Rabbî!...

İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, mübarek günlerde ve gecelerde bir Fâtiha okuyacak kimsesi kalmamış olan ehl-i imanın ruhlarına da taltif eyle yâ Rabbî!...

Hasseten hasıl olan sevabı, hatim-i şerife katılan kardeşlerimizin ahirete irtihal etmiş bütün yakınlarının ruhlarına hediye eyledik kabul eyle yâ Rabbî! Kabirlerini Kur’an’ın nûruyla aydınlat, kabirlerini pür-nur, makamlarını cennet eyle yâ Rabbî...

Hasbel beşer içlerinden kabir azabına duçâr olan olanlar var ise, okunan Kur’an-ı Hakîm ve Sevgili Peygamberimiz hürmetine afv-ü ma’firet eyle yâ Rabbî!..

Yâ Erhamerrahimîn!
Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda nasibeyle.
Nâ-murad olanları ber-murad eyle, nâ-şâd olan ümmet-i
Muhammedi en kısa zamanda handân-ü şâdân eyle yâ Rabbî!..

Dîn-i mübîn-i İslâm’ı; nusret-i ilahiyenle teyid ve beşeriyyeti nûr-i iman ile tenvir eyle yâ Rabbî!

Ehl-i İslamı daima aziz ve mensur, düşmanlarını zelil ve makhur eyle yâ Rabbî!
Görünür görünmez belalardan, güç yetmez, takat yetişmez akla hayale gelmez musibetlerden cümlemizi lûtfunla esirge ve muhafaza eyle yâ Rabbî!

Dualarımızı huzur-u Beytullah’da yapılan dualara ilhak ve müstacab eyle yâ Rabbî!

Cümlemize son nefeste iman selameti nasibeyle yâ Rabbî!

Neslimizden gelenleri din-i islam üzere sabit kıl ve sana layık kul,habibine layık ümmet olmalarını, İslam için çalışan hayırlı haleflerden olmalarını nasibeyle yâ Rabbî!
Âhir ve akıbetimizi hayreyle yâ Rabbî!

Âmin diyen, gönülden bu duaya iştirak eden kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle,dareyn saadeti nasibeyle, razı oldu un kulların arasın ilhak eyle yâ Rabbî!...
ESSELATU VESSELAMU ALEYKE YA RESULALLAH!
ESSELATU VESSELAMU ALEYKE YA HABİBALLAH!
ALLAHUMME SALLİ VE SELLİM VE BARİK ALÂ SEYYİDİNA MUHAMMED!
LİLLAHİ TEÂLA EL FATİHA!. .

_________________
Dayan be gönlüm!!! Bîçare değilsin Yaradan
sanayar.. Kimsesiz değilsin, yanında "Kimsesizler kimsesi" var!
Biliyorum! Sığmazsın hiç bir yere bu sevdayla, dünya sana dar! Ama dayan
gönlüm! Dayan ki her gecenin mutlaka bir sabahı var...MEVLANA......
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
http://nurgulce.blogspot.com
nurgül
Admin
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 3494
Nerden : İstanbul
Reputation : 3
Kayıt tarihi : 04/11/09

MesajKonu: Geri: Hatim Duası   28.02.10 7:52

Hatim DuasıYâ Rabbi!

Dile getirdiğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak Sana mahsusdur. Bütün salat ü selamlar; rahmet ve selametlikler, iki cihan güneşi, baslarımızın tacı Rahmeten lil'âlemin, ResûI-i Ekrem ve Nebiyy-i Muhterem Seyyidina-Ebe'l-Kaasım Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz ve O'nun bütün âl ve ashabına olsun.

"0l! emriyle; bilinen ve bilinmeyen, görünen ve görünmeyen sayısız alemleri yaratan; "Yok 0l!" emriyle de, her şeyi bir anda yok etme gücüne sahib olan, alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Yüce Allah’ım! "Bana dua edin, duanızı kabul edeyim" buyurdun. Biz de; huzuruna geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi Sana açtık. Seni Rahim, Gafur biliyoruz. Rahmet ve Gufran ism-i şerifinle tecelli eyle, ellerimizi boş döndürme yâ Rabbi! Kur'an-ı Kerim'in bereketi ile ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili Peygamberimizin hürmeti ile bizleri af eyle, ey Kerim; bizleri affet yâ Rahim. Allah’ım! Bizleri Kur’an-ı Kerim'in zineti ile süsle. O'nun kerameti ile mükerrem eyle ve şerefiyle şereflendir.

Yâ Rabbi!

Okuduğumuz hatm-i şerifi dergah-i ulûhiyyetinde kabul eyle. Kur’an-ı Kerim'in her harfi için bizlere sevap yaz. Okurken yaptığımız hataları bağışla, tam ve mükemmel okumuş gibi kabul buyur. Kur'an-ı Kerim'i kalblerimize nur eyle, Cennet yolumuzu aydınlat.

Yâ Rabbi!

Biz, ancak Sana ibadet ve yalnız Sana kulluk ederiz. Ancak, Senin için namaz kılar ve yalnız Sana secde ederiz. Yalnız sana yalvarır, ancak Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. ibadetlerimizi sevinçle ve arzu ile yaparız. Yasak ettiklerini yapmaz ve azabından korkarız. Sen'den, bizlere rahmet ve ihsanının bol olmasını dileriz yâ Rahim.

Allah’ım! Bizlerden eksiksiz ibadet ve tâat bekliyorsun. Bunlara, ancak Senin sonsuz yardımınla sahip olabiliriz. Öyle ise; bize, Senin hoşnutluğunu kazandıracak, kusursuz ibadet ve tâatde bulunma imkanını bahşeyle!

Allah’ım! Vermiş olduğun nimetlerin elimizden çıkmasından, sağlık ve dirliğimizin bozulmasından, beklenmedik felaketlerden ve gazabının her türlüsünden ancak Sana sığınırız. Biz, aciz kullarının dualarını kabul eyle yâ Rabbi!

Yâ Rabbi!

Bizleri, Kur'ân'ın hidayeti ile yola getir. Onun faziletiyle derecelerimizi yükselt. Kur’an-ı Kerim'in tilavetiyle günahlarımızı affet.

Ey bağışlaması ve ihsanı sonsuz olan Allah’ım! Ayıplarımızı ört, kalplerimizi pak eyle; hastalarımıza şifa; dertlilerimize deva, borçlarımızı ödemek imkanı ver. Din ve dünya işlerimizi islah eyle yâ Rabbi!

Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen ve bütün varlıkların biricik sahibi olan Allah’ım! Gerçek bilir ve bildiririz ki, Sen'den başka Allah yoktur. Bizleri nefsimizin çılgın istek ve arzularından muhafaza eyle. Şeytan’ın bozguncu telkinlerinden Sana sığınırız. Allah’ım! Gönlümüzü, bütün azalarımızı sönmez, sonsuz nurunla aydınlat.

Yâ Rabbi!

Bize, küfre açık kapı bırakmayan eksiksiz bir iman nasip eyle. Allah’ım! Bizi, yolunu şaşıran ve saşırıtanlardan değil, hidayete eren ve hidayete eriştiren kullarından eyle.

Yâ Rabbi! Görüşümüz kıt, gücümüz çok az; bu yüzden rahmetine ta'rifsiz derecede muhtacız. Ey her şeye Kadir, gönüllere şifa veren Allah’ım! Sen'den rahmetini dileriz. Duâmızı kabul eyle.

Yâ Rabbi!

Maksadımız Sen’sin. Biz her isimizde Seni, her şeyde Seni kasd ederiz. Yalnız Seni isteriz. Bütün isteğimiz de, Senin bizden razı olmandır. Bizi, sevgili kullarından eyle Allah’ım!

Yâ Rabbi! Bizleri, iyilik yaptığında sevinen, kötülük yaptığında hemen pişman olup Sen’den afv dileyen seçkin kullarından eyle. Allah’ım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz bütün günahlarımızı bağışla, çok bol olan rahmetini bizlerden esirgeme.

Yâ Rabbi!

Bütün işlerimizin sonunu hayr eyle; dünyada rezil olmaktan, Ahiret’te de azabından muhafaza eyle.

Allah'ım! Bizi dirlik ve doğruluk üzere yaşat, aramızdaki sevgi bağlarını güçlendir, kalblerimizi ayni görüş ve düşünüş halkası içinde birleştir. Dinden, imandan, doğruluktan, Sana ibadet ve taatdan ayırma Yâ Rabbi!

Yâ Rabbi!

Bizleri, verdiğin ni'metlere karsi sükür borcunu yerine getiren; nimetlerin karşısında nankörlük değil, bol bol hamd eden kullarından eyle, üzerimizden nimetlerini eksiltme, Allah’ım!

Allah’ım Son nefesde, ölümün aklı baştan gideren acılarından bizi koru. "La ilahe illâllah Muhammedün Resûlüllah" Ve "Eşhedü en la ilahe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh" diyerek, ruhumuzu teslim etmemizi nasib eyle Yâ Rabbi!

Hâsıl olan sevabı; Hazret-i Adem'den Hazret-i Fahr-i Alem Muhammed Mustafa sallallahüaleyhi ve sellem'e kadar gelip geçen bütün Peygamberan-i ilzam ve Rusûl-i kiram aleyhim'üssalâtü vesselam hazretlerinin ervah-i pâk-i tayyibelerine hediyye eyledik, ikram eyle Yâ Rabbi!

ÂI-i Ezvac-i Tahirat, ashab-i Güzin, Ensar ve Muhâcirin, Tabi'iyn, Tebe'i-tabi'iyn, Eimme-i Müctehid’in, ridvânullahi tealâ aleyhim ecma'iyn hazretlerinin de ervah-i pâk-i tayyibelerine hediyye eyledik. Sen vâsıl eyle yâ Rabbi!.

Müfessirin, muhaddisin, muhakkikin, ulema-i amilin, kurra-i kâmilin, meşâyih-i vasilin, sulehâ-i salihin, ağniyâ-i şâkirin, fukara-i sâbirin, gurebâ-i müslimin, hattatin, huffaz, tullab ve cemi-i hamele-i Kur’an-ı Kerim nevverallahü merâkidehüm ve ce'alel cennete me'vahüm efendilerimizin de ervah-ı pâk-i tayyibelerine hediyye eyledik, Sen kabul eyle yâ Rabbi!

Bütün ehl-i imam ile Ehlullah'in ve Evliyaullah'in da ervah-i pak-i tayyibelerine hediyye eyledik, Sen vasil eyle Yâ Rabbi!

Velhâsıl; şu âna kadar dâr-i Dünyâ'dan dar-i Ukba'yâ irtihâI ve intikal eden bütün mü'minin-i mü'minat; müslimin-i müslimat, ma'sûmin-i ma'sûmat, mazlumin-i mazlumât, kaffe-i ehl-i imanin da ruhlarına hediyye eyledik, Sen kabul eyle Yâ Rabbi!

Cümlemizin kalbine İslam nurunu, Kur'an hidayetini ver. Cümlemizi Islam’a bağla, bizleri Müslüman olarak yaşat, Müslüman olarak öldür. Bizleri Dünyâ ve Âhiret mutluluğuna erdir. Dünya'da mekansız, Âhiret'de imansız bırakma Yâ Rabbi!

Yâ Rabbi!

Habib'in Muhammed Mustafa, Kitab’ların, bütün sevdiklerin yüzü hürmetine, bizleri dergah-i bârigâh-ı ulûhiyyetinden bos çevirme, duâlarımızı kabul eyle, yâ Gafur u yâ Gaffâr.

Amin, Amin, Amin… Bi hürmeti seyyidi'l-mürselin ve'l-hâmdülillahi Rabbi'l-Alemin.

Sübhâne rabbike rabbi'l-izzeti amma yasifûn ve selâm ün ale'l-mürselin ve'l-hamdü lillahi Rabbi'l-Alemin ..

Hayırların fethi, şerlerin def'i, ehl-i imânın selameti, insanlığın kurtuluşu, memleketimizin her türlü kötülüklerden korunması, Ümmet-i Muhammed'in selameti için EL-FATIHA.

_________________
Dayan be gönlüm!!! Bîçare değilsin Yaradan
sanayar.. Kimsesiz değilsin, yanında "Kimsesizler kimsesi" var!
Biliyorum! Sığmazsın hiç bir yere bu sevdayla, dünya sana dar! Ama dayan
gönlüm! Dayan ki her gecenin mutlaka bir sabahı var...MEVLANA......
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
http://nurgulce.blogspot.com
nurgül
Admin
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 3494
Nerden : İstanbul
Reputation : 3
Kayıt tarihi : 04/11/09

MesajKonu: Geri: Hatim Duası   28.02.10 7:54

Amin! Elhamdu lillahi rabbi’l-alemin, ve’l-akibetu lil-muttekin va’s-salatu ve’s-selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain

Ey Yuce Rabbimiz !

Sen butun mahlukatina merhametli bilhassa inanmis kullarina pek lutufkarsin, el actik kapina geldik sana dua ve niyazlarimizla yalvariyoruz, dualarimizi kabul ederek bizlere af kapindan bos cevirme Allah’im !

Kiyamet gununun tek hakimi ve sahibi sensin bizlere orada aci, cehennem azabindan koru Ya Rabbi !

Biz yalniz sana kulluk eder ve yalniz senden yardim dileriz, bizleri ibadet ve ittaatin yolundan hic bir zaman ayirma Allah’im!

Hidayet uzere devamli kalmayi, muttaki kullarindan olmayi, dunya omrumuzu iffet ve serefimizle gecirmeyi cumlemize nasip eyle Allah’im !

Gadabindan hosnutluguna, cezandan affina, seytanin serlerinden senin sonsuz rahmetine siginiyoruz, sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle Allah’im !

Okunan Hatimi serifi dergahinda Kabul eyle.

Hasil olan sevabi evvelen sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) Efendimizin temiz ruhuna hediyye eyledik sen vasil eyle Ya Rabbi !

Diger Peygamberlerin, sahabeyi kiram ile tabiinin ruhlarina, dini İslam’a ilimleriyle ve kiliclariyla hizmet eden alimlerle sehitlerin ruhlarina hediyye eyledik sen vasil eyle Ya Rabbi !

Amin diyen cemaatimizin ahirete goc eylemis gecmislerinin ruhlarina, bu toplulugumuza sebep olanlarin butun olmuslerinin ruhlarina, dunyada anacak kimsesi kalmamis musluman kardeslerimizin ruhlarina hediyye eyledik, sen ulastir Ya Rabbi !

Ve hasseten bu hatimin yapilmasinda emegi gecen ve katilan herkesin gecmislerinin ruhuna hediyye eyledik sen ulastir yarabbi!!

Gunahlari varsa, onlari hasenata tebdil eyle Allahim!

Hatime katılan tüm kardeşlerimizin gönüllerindeki muratlarına hayırla birlikte kavuşmalarını iki cihanda senin nurunla pür nur olmalarını nasip eyle Allahım! Varsa butun sikintilarini sen gider ya Rabbi!


Senin affina merhametine ve lutfuna daha cok ihtiyac duydugumuz su zamanda bizleri sensiz birakma ya Rabbi! Dua dua sana yalvariyoruz, kapina geldik bizleri bos cevirme Ya Rabbi!

Allahim sende biliyorsun ki senden baskasina rabb demedik, sadece sana kulluk etttik ve sadece senden yardim istedik, ve biliyoruz ki Allahim senin razi olmadigin isler yaptik ama sen bizim rabbimizsin senden baskasina gidecek halimiz yok ki, ceza versende sen bizim rabbimizsin affetsende rabbimizsin, bizi bagislarsan sen gafur ve rahimsin.

Sen affedicisin affi seversin bizleri affeyle ya rabbi...

Ahirete goc eylemis kemikleri curumus bir fatihaya muhtac olanlarin kabirlerini Kur’an’in nuru ile aydinlat, makamlarini cennet eyle Allah’im !

Kabirlerinde imanlarinin ve Kur’an’in nurunu onlara ortak eyle ! Kabirlerini cennet bahcelerinden eyle. Cehennem cukuruna benzetme Ya Rabbi !

Beser olarak, sasarak isledikleri kusurlari sebebiyle kabir azabi cekenler varsa okunan Kur’an hurmetine sen onlari kurtar Allah’im !

Sevgili Peygamberin hurmetine onlari affet Allah’im !

Kabe-i Muazzama, Ravza-i mutahhera ve diger mukaddes yerler hurmetine sen onlara aci Allah’im !

Dunyanın dort bir yaninda zulme maruz kalmis bütün musluman kardeslerimizin halleri sana arz ediyoruz Allahim! Zulmedenleri islah eyle ya Rabbi! İslah olmalari mumkun degilse onlari Kahhar isminle kahreyle ya Rabbi!

Ozellikle suan dunyanin dort bir tarafinda, biz burada rahat bir mekanda karnimiz tok basimizda cati dua etmek bile nefsimize agir gelirken ya onlar, ya onlar Allahım! Gecenin bir saatinde, sogukta, karni ac ve bir kosede olmeyi bekleyen musluman kardesim “ben burada bu haldeyken benden bir duasini bile esirgeyen musluman kerdesimden hesabimi soracam gunu bekliyorum” diyorsa bunun hesabini nasil veririz Allahim! Bizlere bu suuru nasip eyle Allahim!

Devletimizi idare eden, kalbinde iman tasiyan butun yöneticilerimizin de yuzunu kara cikarma, onlara bu dine hizmet etmeye muvaffak kil Ya Rabbi !

Sahabe efendilerimiz gibi dunyanin her bucagina hizmet askiyla hicret eden gonul erlerini sen muzaffer eyle Allah'ım!

Ya rabb! Sana rab diyorum çünkü sen hepimizin terbiye edicisisin, bizleri agir seylerle terbiye etme Allahim!

Basortusu sebebiyle okullarina gidemeyen bacilarimiza sabir, idarecilerimize ise hidayet nasib eyle Ya Rabb!

Son nefesimizde kelimei sehadetle buyrun « Eshedu el la ilahe illallah ve eshedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluh » diyerek bu dunyadan goc etmeyi, imanin ve İslamin dogru temiz ve nurlu yolundan ayrilmadan goc etmeyi cumlemize nasip eyle Ya Rabbi !

Serefimiz olan dinimizi, dunyamizi ahiretimizi mamur eyle.

Gozumuzun, kulagimizin kalbimizin ve diger butun azalarimizin serlerinden bizleri koru.

Ey kalpleri tasarrufunda bulunduran Mevlamiz, bizleri ve aile fertlerimizi sana itaatle hosnutluguna sebep olan islerde ve dogru yolunda daim eyle !

Kabul olmayacak dua ile sana el kaldirmaktan insanliga ve İslamliga faydali olmayan bilgiden, bir muslumana yakismayan acizlikten, tembellikten, cimrilikten sana siginiyoruz, bizleri de koru Ya Rabbi !

Amin diyen kullarini iki cihanda aziz eyle.

Cennetinle camelinle bizleri muserref eyle ve duamizi yuce dergahinda kabul eyle Ya Rabbi !

Hulasa dualarin ozu ; sevgili Peygamberimizin senden istedigi hayirli islerin tamamini biz de Senden istiyoruz, bizlere de nasip eyle Ya Rabbi !

Sevgili Peygamberimiz’in sana sigindigi butun serlerden, fitne, fesat ve nifaktan bizde Sana siginiyoruz, hepimizi koru Allah’im !

Hatim duasina katilan katilmayan herkesin gunahlarini genis magfiretinle affeyle ya rabbi

Bizlere hicbir zaman dusunemedigimiz kadar buyuk ve genis nimetler ihsan eyle ya rabbi

Hicbir golgenin olmadigi o dehsetli hesap gununde senin golgenin altinda bulunmayi nasip eyle Allah’im

Bu hatime katilan arkadaslarla beraber cenette de komsu olmayi nasip eyle ya Rabbi

Subhane Rabbike Rabbi’l-izzeti amma yesifun ve salamun ale’l-murselin ve’l-hamdu lillahi Rabbi’l-alemin

Butun olmuslerimizin ve Sevgili Peygamberimizin ruhu icin Allah’u Teala’nin rizasi icin. Elfatiha.
Alıntı

_________________
Dayan be gönlüm!!! Bîçare değilsin Yaradan
sanayar.. Kimsesiz değilsin, yanında "Kimsesizler kimsesi" var!
Biliyorum! Sığmazsın hiç bir yere bu sevdayla, dünya sana dar! Ama dayan
gönlüm! Dayan ki her gecenin mutlaka bir sabahı var...MEVLANA......
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
http://nurgulce.blogspot.com
nurgül
Admin
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 3494
Nerden : İstanbul
Reputation : 3
Kayıt tarihi : 04/11/09

MesajKonu: Geri: Hatim Duası   28.02.10 7:58


HATİM DUASI:

Bismillahirrahmanirrahim

Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd: Resul-i Zişan Efendimize, âl ve ashabına salat ve selam olsun.

Ey dilediğini en doğru yola hidâyet eden Rabbimiz! Bize Kur’ân’ın hidâyetiyle hidâyet ver! Bize Kur’ân’ın inâyetiyle âfiyet ver! Hem bizleri Kur’ân’ın kerâmetiyle her türlü ateşten kurtar!

Hem Kur’ân’ın şefâatiyle bizi Cennete idhâl eyle! Kur’ân’ın fazîletiyle derecelerimizi yükselt! Ey lütuf, cömertlik ve iyilik sâhibi olan Rabbimiz! Kur’ân’ın tilâveti hürmetine kötü amellerimizi ört!

Yâ Rabbenâ! Kalblerimizi tertemiz eyle! Ayıblarımızı gizle! Hastalarımıza âcil şifâlar ihsan buyur! Borçlarımızı en kısa zamanda edâ etmeyi nasîb eyle!

Bir kısım yüzlerin ağarıp bir kısmının karardığı o dehşetli mahşer gününde, bizleri yüzü ağaran bahtiyarlardan eyle! Ana babalarımıza, ecdâdımıza ve bi’l-cümle geçmişlerimize merhamet buyur! Onları affet!

Dînimizi ve dünyamızı ıslâh eyle! Düşmanlarımızın cümlesini darmadağın et! Âilemizi, mallarımızı ve memleketlerimizi her türlü âfetlerden, hastalıklardan ve belâlardan muhâfaza buyur! Kur’ân-ı Azîmü’ş-şân hürmetine ayaklarımıza sebât ver! Ve kâfirler gürûhuna karşı bizlere yardım eyle!

Yâ Rabbenâ! Okuduğumuz Kur’ân-ı Kerîm’den hâsıl olan sevâbı, hem onun tilâvetinden hâsıl olan nûru Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’ın rûhuna hediye eyledik, vâsıl eyle yâ Rabbi!

Hem O’nun, nebî ve resûl kardeşlerinin ruhlarına salât ü selâm ile ayrı ayrı hediye eyledik, vâsıl eyle yâ Rabbi!

Hem O’nun âl ve evlâdına, vâlidelerimiz olan muhterem zevcelerine, ashâbına, etbâına, mübârek nesillerinin ruhlarına hediye eyledik, vâsıl eyle yâ Rabbi! Hem onların cümlesinden râzı ol!

Babalarımız, analarımız, erkek ve kız kardeşlerimiz, evlâdlarımız, akrabâlarımız, sevdiklerimiz ve arkadaşlarımızdan vefât etmiş olanların ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik, vâsıl eyle yâ Rabbi!

Hem üstadlarımızın ruhlarına, meşâyıhımızın ruhlarına, hayır ve hasenât sâhiblerinin ruhlarına, hem bütün mü’min ve mü’minelerden, müslim ve müslimelerden vefât edenlerin ruhlarına, hayatta bulunanların rûhâniyetlerine hediye eyledik, sen vâsıl eyle yâ Rabbi!

Ey bütün ihtiyaçları karşılayan! Ey bütün belâları def‘ eden! Ey her duâya icâbet eden! Ve ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Rabbimiz! Rahmetinle, merhametinle duâlarımızı kabul eyle!

_________________
Dayan be gönlüm!!! Bîçare değilsin Yaradan
sanayar.. Kimsesiz değilsin, yanında "Kimsesizler kimsesi" var!
Biliyorum! Sığmazsın hiç bir yere bu sevdayla, dünya sana dar! Ama dayan
gönlüm! Dayan ki her gecenin mutlaka bir sabahı var...MEVLANA......


En son nurgül tarafından 28.02.10 8:03 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
http://nurgulce.blogspot.com
nurgül
Admin
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 3494
Nerden : İstanbul
Reputation : 3
Kayıt tarihi : 04/11/09

MesajKonu: Geri: Hatim Duası   28.02.10 8:02

HATİM DUASI

Amin! Elhamdu lillahi rabbi’l-alemin, ve’l-akibetu lil-muttekin va’s-salatu ve’s-selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain

Ey Yuce Rabbimiz !

Sen butun mahlukatina merhametli bilhassa inanmis kullarina pek lutufkarsin, el actik kapina geldik sana dua ve niyazlarimizla yalvariyoruz, dualarimizi kabul ederek bizlere af kapindan bos cevirme Allah’im !

Kiyamet gununun tek hakimi ve sahibi sensin bizlere orada aci, cehennem azabindan koru Ya Rabbi !

Biz yalniz sana kulluk eder ve yalniz senden yardim dileriz, bizleri ibadet ve ittaatin yolundan hic bir zaman ayirma Allah’im!

Hidayet uzere devamli kalmayi, muttaki kullarindan olmayi, dunya omrumuzu iffet ve serefimizle gecirmeyi cumlemize nasip eyle Allah’im !

Gadabindan hosnutluguna, cezandan affina, seytanin serlerinden senin sonsuz rahmetine siginiyoruz, sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle Allah’im !

Okunan Hatimi serifi dergahinda Kabul eyle.

Hasil olan sevabi evvelen sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) Efendimizin temiz ruhuna hediyye eyledik sen vasil eyle Ya Rabbi !

Diger Peygamberlerin, sahabeyi kiram ile tabiinin ruhlarina, dini İslam’a ilimleriyle ve kiliclariyla hizmet eden alimlerle sehitlerin ruhlarina hediyye eyledik sen vasil eyle Ya Rabbi !

Amin diyen cemaatimizin ahirete goc eylemis gecmislerinin ruhlarina, bu toplulugumuza sebep olanlarin butun olmuslerinin ruhlarina, dunyada anacak kimsesi kalmamis musluman kardeslerimizin ruhlarina hediyye eyledik, sen ulastir Ya Rabbi !

Ve hasseten bu hatimin yapilmasinda emegi gecen ve katilan herkesin gecmislerinin ruhuna hediyye eyledik sen ulastir yarabbi!!

Gunahlari varsa, onlari hasenata tebdil eyle Allahim!

Hatime katılan tüm kardeşlerimizin gönüllerindeki muratlarına hayırla birlikte kavuşmalarını iki cihanda senin nurunla pür nur olmalarını nasip eyle Allahım! Varsa butun sikintilarini sen gider ya Rabbi!

Bugun islami bir ailenin temellerini atacak olan ozkan ve elif kardesimizin de bu izdivaclarini mubarek kil ya Rabbi! Onlari her iki cihanda aziz eyle Ya Rabbi! Onlarin evlerine Hz Peygamber evinin huzurunu ve ihlasini nasip eyle Ya Rabbi!

Senin affina merhametine ve lutfuna daha cok ihtiyac duydugumuz su zamanda bizleri sensiz birakma ya Rabbi! Dua dua sana yalvariyoruz, kapina geldik bizleri bos cevirme Ya Rabbi!

Allahim sende biliyorsun ki senden baskasina rabb demedik, sadece sana kulluk etttik ve sadece senden yardim istedik, ve biliyoruz ki Allahim senin razi olmadigin isler yaptik ama sen bizim rabbimizsin senden baskasina gidecek halimiz yok ki, ceza versende sen bizim rabbimizsin affetsende rabbimizsin, bizi bagislarsan sen gafur ve rahimsin.

Sen affedicisin affi seversin bizleri affeyle ya rabbi...

Ahirete goc eylemis kemikleri curumus bir fatihaya muhtac olanlarin kabirlerini Kur’an’in nuru ile aydinlat, makamlarini cennet eyle Allah’im !

Kabirlerinde imanlarinin ve Kur’an’in nurunu onlara ortak eyle ! Kabirlerini cennet bahcelerinden eyle. Cehennem cukuruna benzetme Ya Rabbi !

Beser olarak, sasarak isledikleri kusurlari sebebiyle kabir azabi cekenler varsa okunan Kur’an hurmetine sen onlari kurtar Allah’im !

Sevgili Peygamberin hurmetine onlari affet Allah’im !

Kabe-i Muazzama, Ravza-i mutahhera ve diger mukaddes yerler hurmetine sen onlara aci Allah’im !

Dunyanın dort bir yaninda zulme maruz kalmis bütün musluman kardeslerimizin halleri sana arz ediyoruz Allahim! Zulmedenleri islah eyle ya Rabbi! İslah olmalari mumkun degilse onlari Kahhar isminle kahreyle ya Rabbi!

Ozellikle suan dunyanin dort bir tarafinda, biz burada rahat bir mekanda karnimiz tok basimizda cati dua etmek bile nefsimize agir gelirken ya onlar, ya onlar Allahım! Gecenin bir saatinde, sogukta, karni ac ve bir kosede olmeyi bekleyen musluman kardesim “ben burada bu haldeyken benden bir duasini bile esirgeyen musluman kerdesimden hesabimi soracam gunu bekliyorum” diyorsa bunun hesabini nasil veririz Allahim! Bizlere bu suuru nasip eyle Allahim!

Devletimizi idare eden, kalbinde iman tasiyan butun yöneticilerimizin de yuzunu kara cikarma, onlara bu dine hizmet etmeye muvaffak kil Ya Rabbi !

Sahabe efendilerimiz gibi dunyanin her bucagina hizmet askiyla hicret eden gonul erlerini sen muzaffer eyle Allah'ım!

Ya rabb! Sana rab diyorum çünkü sen hepimizin terbiye edicisisin, bizleri agir seylerle terbiye etme Allahim!

Basortusu sebebiyle okullarina gidemeyen bacilarimiza sabir, idarecilerimize ise hidayet nasib eyle Ya Rabb!

Son nefesimizde kelimei sehadetle buyrun « Eshedu el la ilahe illallah ve eshedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluh » diyerek bu dunyadan goc etmeyi, imanin ve İslamin dogru temiz ve nurlu yolundan ayrilmadan goc etmeyi cumlemize nasip eyle Ya Rabbi !

Serefimiz olan dinimizi, dunyamizi ahiretimizi mamur eyle.

Gozumuzun, kulagimizin kalbimizin ve diger butun azalarimizin serlerinden bizleri koru.

Ey kalpleri tasarrufunda bulunduran Mevlamiz, bizleri ve aile fertlerimizi sana itaatle hosnutluguna sebep olan islerde ve dogru yolunda daim eyle !


Kabul olmayacak dua ile sana el kaldirmaktan insanliga ve İslamliga faydali olmayan bilgiden, bir muslumana yakismayan acizlikten, tembellikten, cimrilikten sana siginiyoruz, bizleri de koru Ya Rabbi !

Amin diyen kullarini iki cihanda aziz eyle.

Cennetinle camelinle bizleri muserref eyle ve duamizi yuce dergahinda kabul eyle Ya Rabbi !

Hulasa dualarin ozu ; sevgili Peygamberimizin senden istedigi hayirli islerin tamamini biz de Senden istiyoruz, bizlere de nasip eyle Ya Rabbi !

Sevgili Peygamberimiz’in sana sigindigi butun serlerden, fitne, fesat ve nifaktan bizde Sana siginiyoruz, hepimizi koru Allah’im !

Hatim duasina katilan katilmayan herkesin gunahlarini genis magfiretinle affeyle ya rabbi

Bizlere hicbir zaman dusunemedigimiz kadar buyuk ve genis nimetler ihsan eyle ya rabbi

Hicbir golgenin olmadigi o dehsetli hesap gununde senin golgenin altinda bulunmayi nasip eyle Allah’im

Bu hatime katilan arkadaslarla beraber cenette de komsu olmayi nasip eyle ya Rabbi

Subhane Rabbike Rabbi’l-izzeti amma yesifun ve salamun ale’l-murselin ve’l-hamdu lillahi Rabbi’l-alemin

Butun olmuslerimizin ve Sevgili Peygamberimizin ruhu icin Allah’u Teala’nin rizasi icin. Elfatiha.

_________________
Dayan be gönlüm!!! Bîçare değilsin Yaradan
sanayar.. Kimsesiz değilsin, yanında "Kimsesizler kimsesi" var!
Biliyorum! Sığmazsın hiç bir yere bu sevdayla, dünya sana dar! Ama dayan
gönlüm! Dayan ki her gecenin mutlaka bir sabahı var...MEVLANA......
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
http://nurgulce.blogspot.com
nurgül
Admin
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 3494
Nerden : İstanbul
Reputation : 3
Kayıt tarihi : 04/11/09

MesajKonu: HATIM DUASI   19.04.10 13:35

Elhamdulillahi Rabbil Alemîn..
Vesselâtu vesselamu alâ Resûlina Muhammediv ve alâ âlîhî ve sahbihî ecmaîn!
Allâhumme Rabbenâ Ya Rabbenâ! Tekabbel minnâ!Inneke EnteS Semîul Alîm!
Ya ilâhel Âlemîn! Ya Erhamerrâhimin!

Ilâhî!

Hamdini sözümüze sertâc ettik .Zikrini kalbimize mi’rac ettik.
Kitabını kendimize minhâc ettik. Biz yoktuk Sen vâr ettin.
Varlıgından haberdâr ettin. Aşkınla gönlümüzü bî karar ettin.
İnâyetine sı gındık,
kapına geldik. Hidayetine sıg ındık lütfuna geldik.
Kulluk edemedik affına geldik. Şaşırtma bize dog ruyu söylet.
Sapıtma bizi Hakk’a yönelt. Neş’eni duyur hakikati ög ret yarabbi.

Sen duyurmazsan biz duyamayız. Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz.
Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini.
Yerdir bize hep yerdiklerini. Yâr et bize hep erdirdiklerini.

Sevdin Habibini kâinata sevdirdin. Sevdin de hıl’at-i risâleti giydirdin.
Makam-ı İbrahim’den Makam-ı Mahmud’a erdirdin. Server-i asfiya kıldın.
Hatem-i enbiya kıldın. Muhammed Mustafa (s.a.v) kıldın.
Salat-u selam, tahiyyat ü ikram, her türlü ihtiram O’na, âline,
ashabına ve etbâına Yâ RAB!

Yâ Rab! “Elhamdülillahi Rabbil âlemin”
(Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’adır.) fermanındaki ezelden ebede
kadar bütün olmuş ve olacak hamd ü senâlarla, âlemlerin yegane
yaratıcısı, besleyip büyütücüsü olan Allah’ım !! Zâtı ecelli âlâna elimizi açtık
“Er-Rahmanir’Rahîm” o Rahman ve Rahîm olan ism-i şeriflerini anarak...

“Mâliki yevmiddîn” (Din gününün sahibidir) ceza gününün yegane
sahibi oldu una inandık ve kadir-i mutlak oldu una güvendik,
gadabından daha geniş olan rahmetinin altında toplandık.
Ellerimizi semâya de il, sarây-ı lâ mekanına açtık,
Lutfeyle yâ Rabbî...

Yâ Rab! “İyyakena budu ve iyyâ kenestaîn”
(Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz.) niyazımızla
söz verdik, bütün varlı ımızla sana döndük, ba landık, kullu umuz, ibâdetlerimiz ancak sanadır, kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine bıraktık, bütün işlerimize senden yardım bekliyoruz lutfeyle Yâ Rabbî!..

Yâ Rab! “İhdines-sırâtel’mustaqîm” (bizi do ru yola ilet) niyazımızla sana sı ındık, hidayetini bekleriz. “Sırâtellezîne en’amte aleyhim” (Kendine nimet verdiklerinin yoluna) beyanınla bizlere târif ve ihsan buyurdu un Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v)’nın yoluna düştük, bütün kusur ve günahlarımızın çoklu una bakmayarak hidayet yolunun pervanesi olduk. Boş çevirme, lutfeyle yâ Rabbî!

“Ğayril ma dûbi aleyhim veleddâllîn” (gazaba u rayanların ve sapıtanların yoluna de il) kelâmınla dalâlet ve isyandan sana sı ınıyoruz muhafaza eyle yâ Rabbî!
“Âmîn” niyazımızla duamızın kabulünü istiyoruz.
Lûtfunla, kereminle kabul eyle yâ Rabbî!

Yâ Rab! Şu anda senin medh ü senân için kalem tutan eller, Seni tesbih için ikrâra gelen diller hürmetine, Felekleri nûra, melekleri sürûra, âlemleri huzura kavuşturan o mübarek velâdeti Muhammedî hürmetine,
Dergâh-ı izzetine uzanan, barigâh-ı mecd-i azâmetine açılan mü’min eller hürmetine, aşkınla tutuşup yanan hâlis gönüller hürmetine, ALLAH (c.c.) ALLAH (c.c.) diyerek mübarek ismini anan sâfî diller hürmetine...Gönlümüzü aydınlatacak feyzine, yüzümüzü güldürecek nûruna, ruhumuzu coşturacak aşkına muhtacız.
Bütün ümmet-i Muhammed’e lutfeyle yâ Rabbî!

Ey istedi ini istedi ine veren ve istedi i vakit almak kudretine sahip olan yüce Allahım!
Kiminin başına tâc giydirir kiminin başına taş düşürürsün. Mülk senindir, saltanat senindir. İstedi ine verir istedi inden alırsın. İstedi ini alçaltır istedi ini yüceltirsin. Sen her şeye kâdirsin!...

Bizi Habibin hürmetine yarattın, ten kafesimize can tuzumuz kattın. Gönül odamıza iman nûrunu yaktın. İşte bu nûr-u imanla huzurunda toplandık , kabulümüzü bekliyoruz, kabul eyle yâ Rabbî!..

Ruhumuzun cilası, hayatımızın ziyası, kurtarıcı kelâmın Kur’an-ı Kerîm’ini okuduk.
Başlarımızın tacı, dertlerimzin ilâcı,Habibin Muhammed Mustafa’ya (s.a.v) salat ü selam yolladık;
Dergâh-ı izzetinde kabul eyle yâ Rabbî!..

Okunan Kur’an-ı Kerî m’i ahsen-i kabul ile kabul eyle yâ Rabbî!..

Hasıl olan sevabı iki cihan serveri, kâinatın efendisi, başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilâcı Habîbin sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v)’in rûh-u tayyibelerine hediye eyledik haberdâr eyle yâ Rabbî!..

Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v)’i âmin diyen bu müslümanlardan hoşnut ve razı eyle yâ Rabbî!..
Âmin diyen, gönlü ile bu duaya iştirak eden Müslüman kardeşlerimizi ve ahirete irtihal etmiş bütün yakınlarımızı, dünya ve ahirette Hz.Muhammed (a.s)’den ayırma yâ Rabbî!..

Dünya âleminde ziyaretiyle, uyku âleminde gül cemalinin
müşahedesiyle, âhiret âleminde şefaatini cümlemize ve cümle geçmişlerimize ikrâm eyle yâ Rabbî!..

Hasseten hatim-i şeriften hasıl olan sevabı ilk peygamber Hz. Adem(a.s)’den son Peygamber Hz.Muhammed (s.a.v)’e kadar gelip geçen bütün peygamberlerin aziz ruh-u şeriflerine hediye eyledik hasıl eyle yâ Rabbî!..

Sevgili Peygamber Efendimizin (s.a.v) ehl-i beytinin, bütün Ashab-ı Kiramın ve onlara tâbî olup uyanların, Kur’an’a ve İslam’a hizmet edenlerin aziz ruhlarına hediye eyledik vâsıl eyle yâ Rabbî!..

Bütün evliyaların, meşâyıh-ı kiramın, üstadlarımızın ve üzerimizde hakkı bulunanların ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle yâ Rabbî!...

Filistin’de,Çeçenistan’da, Bosna-Hersek’de, Keşmir’de,Afganistan’da ve daha dünyanın pek çok yerinde şehid olan kardeşlerimizin mübarek ruhlarına ve zulüm altında inleyen müslüman kardeşlerimizin ruhaniyetlerine hediye eyledik hasıl eyle yâ Rabbî!..

Habibin Muhammed Mustafa (s.a.v)’in, Kuran-ı Azîümüşşan’ın ve sevdiklerinin hürmetine yardım eyle, muzaffer kıl müslümanları yâ Rabbî!...

İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, mübarek günlerde ve gecelerde bir Fâtiha okuyacak kimsesi kalmamış olan ehl-i imanın ruhlarına da taltif eyle yâ Rabbî!...

Hasseten hasıl olan sevabı, hatim-i şerife katılan kardeşlerimizin ahirete irtihal etmiş bütün yakınlarının ruhlarına hediye eyledik kabul eyle yâ Rabbî! Kabirlerini Kur’an’ın nûruyla aydınlat, kabirlerini pür-nur, makamlarını cennet eyle yâ Rabbî...

Hasbel beşer içlerinden kabir azabına duçâr olan olanlar var ise, okunan Kur’an-ı Hakîm ve Sevgili Peygamberimiz hürmetine afv-ü ma’firet eyle yâ Rabbî!..

Yâ Erhamerrahimîn!
Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda nasibeyle.
Nâ-murad olanları ber-murad eyle, nâ-şâd olan ümmet-i
Muhammedi en kısa zamanda handân-ü şâdân eyle yâ Rabbî!..

Dîn-i mübîn-i İslâm’ı; nusret-i ilahiyenle teyid ve beşeriyyeti nûr-i iman ile tenvir eyle yâ Rabbî!

Ehl-i İslamı daima aziz ve mensur, düşmanlarını zelil ve makhur eyle yâ Rabbî!
Görünür görünmez belalardan, güç yetmez, takat yetişmez akla hayale gelmez musibetlerden cümlemizi lûtfunla esirge ve muhafaza eyle yâ Rabbî!

Dualarımızı huzur-u Beytullah’da yapılan dualara ilhak ve müstacab eyle yâ Rabbî!

Cümlemize son nefeste iman selameti nasibeyle yâ Rabbî!

Neslimizden gelenleri din-i islam üzere sabit kıl ve sana layık kul,habibine layık ümmet olmalarını, İslam için çalışan hayırlı haleflerden olmalarını nasibeyle yâ Rabbî!
Âhir ve akıbetimizi hayreyle yâ Rabbî!

Âmin diyen, gönülden bu duaya iştirak eden kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle,dareyn saadeti nasibeyle, razı oldu un kulların arasın ilhak eyle yâ Rabbî!...
ESSELATU VESSELAMU ALEYKE YA RESULALLAH!
ESSELATU VESSELAMU ALEYKE YA HABİBALLAH!
ALLAHUMME SALLİ VE SELLİM VE BARİK ALÂ SEYYİDİNA MUHAMMED!
LİLLAHİ TEÂLA EL FATİHA!. .

_________________
Dayan be gönlüm!!! Bîçare değilsin Yaradan
sanayar.. Kimsesiz değilsin, yanında "Kimsesizler kimsesi" var!
Biliyorum! Sığmazsın hiç bir yere bu sevdayla, dünya sana dar! Ama dayan
gönlüm! Dayan ki her gecenin mutlaka bir sabahı var...MEVLANA......
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
http://nurgulce.blogspot.com
nurgül
Admin
Admin
avatar

Mesaj Sayısı : 3494
Nerden : İstanbul
Reputation : 3
Kayıt tarihi : 04/11/09

MesajKonu: Geri: Hatim Duası   09.08.10 20:52

Elhamdulillahi
Rabbil Alemîn..
Vesselâtu vesselamu alâ Resûlina Muhammediv ve alâ âlîhî ve
sahbihî ecmaîn!
Allâhumme Rabbenâ Ya Rabbenâ! Tekabbel minnâ!Inneke EnteS
Semîul Alîm!
Ya ilâhel Âlemîn! Ya Erhamerrâhimin!

Ilâhî!


Hamdini sözümüze sertâc ettik .Zikrini kalbimize mi’rac ettik.

Kitabını kendimize minhâc ettik. Biz yoktuk Sen vâr ettin.
Varlıgından
haberdâr ettin. Aşkınla gönlümüzü bî karar ettin.
İnâyetine sı gındık,

kapına geldik. Hidayetine sıg ındık lütfuna geldik.
Kulluk edemedik
affına geldik. Şaşırtma bize dog ruyu söylet.
Sapıtma bizi Hakk’a yönelt.
Neş’eni duyur hakikati ög ret yarabbi.

Sen duyurmazsan biz duyamayız.
Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz.
Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir
bize hep sevdiklerini.
Yerdir bize hep yerdiklerini. Yâr et bize hep
erdirdiklerini.

Sevdin Habibini kâinata sevdirdin. Sevdin de hıl’at-i
risâleti giydirdin.
Makam-ı İbrahim’den Makam-ı Mahmud’a erdirdin. Server-i
asfiya kıldın.
Hatem-i enbiya kıldın. Muhammed Mustafa (s.a.v) kıldın.

Salat-u selam, tahiyyat ü ikram, her türlü ihtiram O’na, âline,
ashabına
ve etbâına Yâ RAB!

Yâ Rab! “Elhamdülillahi Rabbil âlemin”
(Hamd
âlemlerin Rabbi olan Allah’adır.) fermanındaki ezelden ebede
kadar bütün
olmuş ve olacak hamd ü senâlarla, âlemlerin yegane
yaratıcısı, besleyip
büyütücüsü olan Allah’ım !! Zâtı ecelli âlâna elimizi açtık

“Er-Rahmanir’Rahîm” o Rahman ve Rahîm olan ism-i şeriflerini anarak...


“Mâliki yevmiddîn” (Din gününün sahibidir) ceza gününün yegane

sahibi oldu una inandık ve kadir-i mutlak oldu una güvendik,
gadabından
daha geniş olan rahmetinin altında toplandık.
Ellerimizi semâya de il,
sarây-ı lâ mekanına açtık,
Lutfeyle yâ Rabbî...

Yâ Rab! “İyyakena
budu ve iyyâ kenestaîn”
(Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım
dileriz.) niyazımızla
söz verdik, bütün varlı ımızla sana döndük, ba landık,
kullu umuz, ibâdetlerimiz ancak sanadır, kendimizi senin uçsuz bucaksız
inayetine bıraktık, bütün işlerimize senden yardım bekliyoruz lutfeyle Yâ
Rabbî!..

Yâ Rab! “İhdines-sırâtel’mustaqîm” (bizi do ru yola ilet)
niyazımızla sana sı ındık, hidayetini bekleriz. “Sırâtellezîne en’amte aleyhim”
(Kendine nimet verdiklerinin yoluna) beyanınla bizlere târif ve ihsan buyurdu un
Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v)’nın yoluna düştük, bütün kusur ve günahlarımızın
çoklu una bakmayarak hidayet yolunun pervanesi olduk. Boş çevirme, lutfeyle yâ
Rabbî!

“Ğayril ma dûbi aleyhim veleddâllîn” (gazaba u rayanların ve
sapıtanların yoluna de il) kelâmınla dalâlet ve isyandan sana sı ınıyoruz
muhafaza eyle yâ Rabbî!
“Âmîn” niyazımızla duamızın kabulünü istiyoruz.

Lûtfunla, kereminle kabul eyle yâ Rabbî!

Yâ Rab! Şu anda senin medh
ü senân için kalem tutan eller, Seni tesbih için ikrâra gelen diller hürmetine,
Felekleri nûra, melekleri sürûra, âlemleri huzura kavuşturan o mübarek velâdeti
Muhammedî hürmetine,
Dergâh-ı izzetine uzanan, barigâh-ı mecd-i azâmetine
açılan mü’min eller hürmetine, aşkınla tutuşup yanan hâlis gönüller hürmetine,
ALLAH (c.c.) ALLAH (c.c.) diyerek mübarek ismini anan sâfî diller
hürmetine...Gönlümüzü aydınlatacak feyzine, yüzümüzü güldürecek nûruna, ruhumuzu
coşturacak aşkına muhtacız.
Bütün ümmet-i Muhammed’e lutfeyle yâ Rabbî!


Ey istedi ini istedi ine veren ve istedi i vakit almak kudretine sahip
olan yüce Allahım!
Kiminin başına tâc giydirir kiminin başına taş
düşürürsün. Mülk senindir, saltanat senindir. İstedi ine verir istedi inden
alırsın. İstedi ini alçaltır istedi ini yüceltirsin. Sen her şeye kâdirsin!...


Bizi Habibin hürmetine yarattın, ten kafesimize can tuzumuz kattın.
Gönül odamıza iman nûrunu yaktın. İşte bu nûr-u imanla huzurunda toplandık ,
kabulümüzü bekliyoruz, kabul eyle yâ Rabbî!..

Ruhumuzun cilası,
hayatımızın ziyası, kurtarıcı kelâmın Kur’an-ı Kerîm’ini okuduk.

Başlarımızın tacı, dertlerimzin ilâcı,Habibin Muhammed Mustafa’ya (s.a.v)
salat ü selam yolladık;
Dergâh-ı izzetinde kabul eyle yâ Rabbî!..


Okunan Kur’an-ı Kerî m’i ahsen-i kabul ile kabul eyle yâ Rabbî!..


Hasıl olan sevabı iki cihan serveri, kâinatın efendisi, başlarımızın
tacı, gönüllerimizin ilâcı Habîbin sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa
(s.a.v)’in rûh-u tayyibelerine hediye eyledik haberdâr eyle yâ Rabbî!..


Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v)’i âmin diyen bu
müslümanlardan hoşnut ve razı eyle yâ Rabbî!..
Âmin diyen, gönlü ile bu
duaya iştirak eden Müslüman kardeşlerimizi ve ahirete irtihal etmiş bütün
yakınlarımızı, dünya ve ahirette Hz.Muhammed (a.s)’den ayırma yâ Rabbî!..


Dünya âleminde ziyaretiyle, uyku âleminde gül cemalinin

müşahedesiyle, âhiret âleminde şefaatini cümlemize ve cümle geçmişlerimize
ikrâm eyle yâ Rabbî!..

Hasseten hatim-i şeriften hasıl olan sevabı ilk
peygamber Hz. Adem(a.s)’den son Peygamber Hz.Muhammed (s.a.v)’e kadar gelip
geçen bütün peygamberlerin aziz ruh-u şeriflerine hediye eyledik hasıl eyle yâ
Rabbî!..

Sevgili Peygamber Efendimizin (s.a.v) ehl-i beytinin, bütün
Ashab-ı Kiramın ve onlara tâbî olup uyanların, Kur’an’a ve İslam’a hizmet
edenlerin aziz ruhlarına hediye eyledik vâsıl eyle yâ Rabbî!..

Bütün
evliyaların, meşâyıh-ı kiramın, üstadlarımızın ve üzerimizde hakkı bulunanların
ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle yâ Rabbî!...


Filistin’de,Çeçenistan’da, Bosna-Hersek’de, Keşmir’de,Afganistan’da ve
daha dünyanın pek çok yerinde şehid olan kardeşlerimizin mübarek ruhlarına ve
zulüm altında inleyen müslüman kardeşlerimizin ruhaniyetlerine hediye eyledik
hasıl eyle yâ Rabbî!..

Habibin Muhammed Mustafa (s.a.v)’in, Kuran-ı
Azîümüşşan’ın ve sevdiklerinin hürmetine yardım eyle, muzaffer kıl müslümanları
yâ Rabbî!...

İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, mübarek günlerde ve
gecelerde bir Fâtiha okuyacak kimsesi kalmamış olan ehl-i imanın ruhlarına da
taltif eyle yâ Rabbî!...

Hasseten hasıl olan sevabı, hatim-i şerife
katılan kardeşlerimizin ahirete irtihal etmiş bütün yakınlarının ruhlarına
hediye eyledik kabul eyle yâ Rabbî! Kabirlerini Kur’an’ın nûruyla aydınlat,
kabirlerini pür-nur, makamlarını cennet eyle yâ Rabbî...

Hasbel beşer
içlerinden kabir azabına duçâr olan olanlar var ise, okunan Kur’an-ı Hakîm ve
Sevgili Peygamberimiz hürmetine afv-ü ma’firet eyle yâ Rabbî!..


Erhamerrahimîn!
Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda nasibeyle.

Nâ-murad olanları ber-murad eyle, nâ-şâd olan ümmet-i
Muhammedi en kısa
zamanda handân-ü şâdân eyle yâ Rabbî!..

Dîn-i mübîn-i İslâm’ı; nusret-i
ilahiyenle teyid ve beşeriyyeti nûr-i iman ile tenvir eyle yâ Rabbî!


Ehl-i İslamı daima aziz ve mensur, düşmanlarını zelil ve makhur eyle yâ
Rabbî!
Görünür görünmez belalardan, güç yetmez, takat yetişmez akla hayale
gelmez musibetlerden cümlemizi lûtfunla esirge ve muhafaza eyle yâ Rabbî!


Dualarımızı huzur-u Beytullah’da yapılan dualara ilhak ve müstacab eyle
yâ Rabbî!

Cümlemize son nefeste iman selameti nasibeyle yâ Rabbî!


Neslimizden gelenleri din-i islam üzere sabit kıl ve sana layık
kul,habibine layık ümmet olmalarını, İslam için çalışan hayırlı haleflerden
olmalarını nasibeyle yâ Rabbî!
Âhir ve akıbetimizi hayreyle yâ Rabbî!


Âmin diyen, gönülden bu duaya iştirak eden kardeşlerimizi iki cihanda
aziz eyle,dareyn saadeti nasibeyle, razı oldu un kulların arasın ilhak eyle yâ
Rabbî!...
ESSELATU VESSELAMU ALEYKE YA RESULALLAH!
ESSELATU VESSELAMU
ALEYKE YA HABİBALLAH!
ALLAHUMME SALLİ VE SELLİM VE BARİK ALÂ SEYYİDİNA
MUHAMMED!
LİLLAHİ TEÂLA EL FATİHA!
. .

_________________
Dayan be gönlüm!!! Bîçare değilsin Yaradan
sanayar.. Kimsesiz değilsin, yanında "Kimsesizler kimsesi" var!
Biliyorum! Sığmazsın hiç bir yere bu sevdayla, dünya sana dar! Ama dayan
gönlüm! Dayan ki her gecenin mutlaka bir sabahı var...MEVLANA......
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
http://nurgulce.blogspot.com
 
Hatim Duası
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
RavzaGul.com :: İSLAM :: Dualar-
Buraya geçin: