Melekler mü'minlerin ibadet ve zikir meclislerine iştirak ederler.

Meleklerin, Mü'minlerin ibadet ve zikir meclislerine işitirak etmeleri
ve ziyaret etmeleri haktır. Nitekim;

"Allah'ın evlerinden bir evine Mü'minler toplanıp
zikretseler, Kur'ân'ı okusalar ve O'nu birbirine öğretseler, üzerle-
rine sekine = kalplere sukûnet veren melekler iner; ve rahmet-i İlâhiyye
o meclisi kuşatır. Ayrıca melekler onları okşarlar, Allah da onları
mele-i a'lâda yadeder."


mealindeki uzun bir hadîs-i şerifin sonunda,
meleklerin zikir meclislerinde bulunmalarını tasrih etmiştir. Muhakkak zik-
reden için dört mükafat vardır:
a-Sekineler inerler,
b-Rahmet onları kuşatır,
c-Melekler arkalarını okşarlar,
d-Rabb'leri de yanındaki melekler ile onları yadeder.

Yani melekler gibi kiymetli olurlar demektir. Bu sayede kalbiyle zikre-
den zevatlar, Kur'ân'ın manalarından daha fazla anlarlar. [124]
[124]el-imânu bil'Melaike s.114


Dilara yayınları,
İnsan ve vazifesi, s.100
[/size]